• Lwiimbo 70 Alimwi Amupailo

 • Maswi Akutalikila (Mami. 3 na kuceyawo)

BUBONI BUCANIKA MUMASWI AKWE LESA

 • ‘Cileke ‘Kuliyandweta Shintu shinene Abuumbi’’: (Mami. 10)

  • Je. 45:2, 3—Kutayeeya kabotu kwakwe Baluki kwakamuletela buumba (jr-CN 104-105 mapa. 4-6)

  • Je. 45:4, 5a—Yehova wakalulika Baluki calusuno (jr-CN 103 pala. 2)

  • Je. 45:5b—Baluki wakapulusha buumi bwakwe kwiinda mukubikila maano kushintu shiyandika abuumbi (w16-CG.07 p. 8 pala. 6)

 • Kulangoola Buboni Bwakumushimu: (Mami. 8)

  • Je. 48:13—Ino nceebonshi bene Moabu “balaakufwa nsoni kuli Kemoshi”? (it-1-E 430)

  • Je. 48:42—Ino nceebonshi boomboloshi Yehova mbwakaamba kubene Moabu bulayuminisha lushomo? (it-2-E 422 pala. 2)

  • Ino mweeya nshi pali Yehova kuswa kukubelenga Baibo kwansondo iino?

  • Ino ngamakani amwi ali ngomwacana kuswa kukubelenga Baibo kwansondo iino?

 • Kubelenga Baibo: (Mami. 4 na kuceyawo) Je. 47:1-7

AMWIIYE NSHEENGA MWACITA MUNCITO YAKUSHIMIKILA

 • Ciindi Cakutaanguna: (Mami. 2 na kuceyawo) hf—Amwaambe nsheshi mukabandike na mukabooleleko.

 • Kuboolelaako: (Mami. 4 na kuceyawo) hf—Amwaambe nsheshi mukabandike na mukabooleleko.

 • Ciiyo ca Baibo: (Mami. 6 na kuceyawo) lv-CG 199 mapa. 9-10—Mubufwaafwi amumutondeshe shikwiiya mbweenga wacana makani eenga amucafwa kuliyumya palipenshi ndyatokwiindaamo.

BUUMI BWA BWINEKLISTU

 • Lwiimbo 150

 • Nobacanike—Mutalilangweti Shintu Shinene Abuumbi: (Mami. 15) Amutondeshe akubandika vidyo icite mutwi utokwaamba ayi Miipusho Kuswa Kubacanike—Ino Ndaakucita Nshi Abuumi Bwangu?—Kulanga Kwisule.

 • Ciiyo ca Baibo Calibungano: (Mami. 30) kr-CG “Cibeela 4-Kuzunda kwa Bwami—Kusimpikizya Makani Mabotu Mumulawo,” mutwi. 13 mapa. 1-10

 • Amwiindulukeemo, Akwaamba Nsheshi Tukeeye Nsondo Itoosa (Mami. 3)

 • Lwiimbo 17 Alimwi Amupailo