Amuye ku shebo

Amuye ku shebo shimwi shiliimo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Cilenje

Buumi bwa Bwineklistu Alimwi Anciito Yesu  |  May 2016

 BUBONI BUCANIKA MUMASWI AKWE LESA | KULUMBAISHA 26-33

Amushome Yehova kwaamba ayi Muyume

Amushome Yehova kwaamba ayi Muyume

Kuyeeya ubo Yehova mbwakamupulusha, kwakamuyumya Defedi

27:1-3

  • Yehova wakapulusha Defedi wacanike kunkalamu

  • Yehova wakacafwa Defedi kucaya cibeya kwaamba ayi ashitilishe mbelele

  • Yehova wakamucafwa Defedi ndyakacaya Golyati

Ino nciinshi ceenga catucafwa kuyuma bweenka mbuli Defedi?

27:4, 7, 11

  • Mupailo

  • Kushimikila

  • Akucanika ku mabungano

  • Ciiyo ca palwesu alimwi akulambila kwa mumukwashi

  • Kuyuminisha bamwi

  • Kuyeeya ubo Yehova mbwakatucafwa muciindi cakwisule