Amuye ku shebo

Amuye ku shebo shimwi shiliimo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Cilenje

Buumi bwa Bwineklistu Alimwi Anciito Yesu  |  March 2017

 BUUMI BWA BWINEKLISTU

Mbweenga Mwasebensesha Buloshuwa ya—Ino Mbaani Batoocita Kuyanda Kwakwe Yehova Munshiku Shino?

Mbweenga Mwasebensesha Buloshuwa ya—Ino Mbaani Batoocita Kuyanda Kwakwe Yehova Munshiku Shino?

Buloshuwa ya Ino Mbaani Bacita Kuyanda Kwa Jehova Mazuba Aano? yakabambwa kwaamba ayi tunooisebensesha katutana kutalika na pesule lyakucita ciiyo ca Baibo. * Shiiyo 1 kushika ku 4 shilacafwa shikwiiya kutushiba kabotu soBakamboni bakwe Yehova, shiiyo 5 kushika ku 14 shilacafwa shikwiiya kushiba ncito shesu, alimwi shiiyo 15 kushika ku 28 kushiba libunga lyesu mbolisebensa. Inga caba kabotu ndyetutokwiiya kutasotokela shiiyo sombibo na kapali kuyandika kwakucita boobo. Ciiyo cilicoonse ncifwaafwi alimwi inga catolabo mamineti ali 5 kushika ku 10.

  • Amubikile maano kumwiipusho uli pamutwi waciiyo

  • Amubelenge ciiyo pomwi ashikwiiya, inga mwabelenga ciiyo coonse na mushipansha

  • Amubandike makani ngomwabelenga. Amusebenseshe miipusho ili panshi lya peeji alimwi ashikope na mapikica. Amubelenge akubandika malembo atondeshekwa ngomwasala. Amutondeshe ubo tumitwi tuniini tulembetwe mumaswi ashiiya mbotutokumbula mwiipusho waciiyo

  • Na pali kabokosi ka “Amwiiye Shiinji”, amukabelenge akalo akuyuminisha shikwiiya kukonkela shaambwa

^ par. 3 Buloshuwa ya mushobo uyu itocanika pa intaneti njoicite makani apya.