Amuye ku shebo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Amusale mushobo Cilenje

 BUBONI BUCANIKA MUMASWI AKWE LESA | JELEMIYA 5-7

Bakacileka Kucita Kuyanda Kwakwe Lesa

Bakacileka Kucita Kuyanda Kwakwe Lesa

7:1-4, 8-10, 15

  • Cakutaloonda Jelemiya wakayubulula shibiibi shakalinga kucita bene Isilaeli

  • Bene Isilaeli bakalinga kubona ŋanda yakwe Lesa kuba anga mbwaanga bweenga bwabashitilisha

  • Yehova wakabalwita kwaamba ayi milambu njebakalinga kupa paceebo cakukonkelabo mulawo inga taibashitilishi kushibiibi nshebakalinga kucita

Amuyeeye: Ino inga ndashinisha buyani kwaamba ayi kupaila kwangu kutokweendelana akuyanda kwakwe Yehova alimwi akwaamba ayi nshintokonkelabo mulawo wakupaila?

Jelemiya uli pamulyango wa ŋanda yakwe Yehova