Amuye ku shebo

Amuye ku shebo shimwi shiliimo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Cilenje

Buumi bwa Bwineklistu Alimwi Anciito Yesu  |  June 2016

 BUUMI BWA BWINEKLISTU

Sheenga Shatucafwa Kushimikila Kabotu—Mbweenga Twasebensesha Mavidyo Kwiisha

Sheenga Shatucafwa Kushimikila Kabotu—Mbweenga Twasebensesha Mavidyo Kwiisha

Mulandu Ncociyandikila:

Mukwiinga muntu ulabona akunyumfwa, mavidyo inga ashika bantu pamyoyo. Ici cilacafwa bantu kukutika cakubikila maano alimwi akutaluba. Yehova ulicite cakubonenaako cibotu cakusebensesha shikope ndyaatokwiisha.—Mili. 10:9-16; Ciyu 1:1.

Tumavidyo mbuli Does God Have a Name?, Who Is the Author of the Bible?, alimwi a How Can We Be Sure the Bible Is True? alacafwa shiiyo 2 alimwi a 3 shamu mubuloshuwa ya Makani Abotu. Mavidyo a Ino Ngumulandunshi Ngomweelete kwiiya Baibo?, Ino Ciiyo ca Baibo Cilacitwa Buyani, alimwi a Ino Nciinshi Cicitika paŊanda ya Bwaami alayuminisha muntu kwiiya Baibo andiswe na kusa kumabungano. Mavidyo esu amwi alaamfu inga asebenseshekwa ndyetutocita shiiyo sha Baibo.—km-CN 5/13 3.

NSHEENGA TWACITA:

  • Kamutana kuya mukushimikila amukopolole vidyo njemusuni kuya mukutondesha mwine ŋanda

  • Amulibambile miipusho yobilo na womwi weshi ukumbulwe muvidyo

  • Amweebele vidyo pomwi

  • Amubandike makani anene

AMWEELESHE KUCITA SHESHI:

  • Amubwese katilakiti kesu kalikoonse akutondesha mwine ŋanda koodi icanika papeeji yakwisule njeenga wakopa kwaamba ayi eebele kavidyo ka Ino Ngumulandunshi Ngomweelete kwiiya Baibo?

  • Amutondeshe vidyo ya How Can We Be Sure the Bible Is True? akwaabila buloshuwa ya Makani Abotu, amumutondeshe ciiyo 3