NGAZI YAMULINDIZI

Mwiipusho: Sa Lesa wakatulenga ayi tunofwa?

Lilembo: Ciyu. 21:4

Amwaabile: Magazini iyi itotondesha Baibo nshoyaamba pamakani abuumi alufu.

AMWIISHE CANCINE

Mwiipusho: Ino ngumulandunshi kuli mapensho aanji?

Lilembo: 1 Jo. 5:19

Cancine: Satana ngotokweendelesha cishi.

INO CIIYO CA BAIBO CILACITWA BUYANI?

Amwaabile: Bakamboni Bakwe Yehova balaabila shiiyo sha Baibo shikumbula miipusho mbuli: Ino ngumulandunshi kuli mapensho aanji? Ino Inga Mwaba Buyani Amukowa Usangalete?, kavidyo kafwaafwi aka katokwaamba shiiyo shesu sha Baibo mboshicitwa. [Amutondeshe vidyo.] Inga twasebensesha libuku ili ndyetutobandika. [Amutondeshe libuku ndyetusebensesha kucita ciiyo, na kacikonsheka, amutondeshe mbotucita ciiyo ca Baibo.]

AMULEMBE NSHEENGA MWAAMBA MUMASWI ANU.

Amulibambile nsheenga mwaamba mumaswi anu kwiinda mukusebensesha shakubonenaako shatondeshekwa.