Amuye ku shebo

Amuye ku shebo shimwi shiliimo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Cilenje

Buumi bwa Bwineklistu Alimwi Anciito Yesu  |  January 2018

 BUUMI BWA BWINEKLISTU

Mutalisukami

Mutalisukami

Ndyaakalinga kushimikila paKalundu, Yesu wakaamba ayi: “mutalisukami mubuumi bwanu.” (Mate. 6:25) Nabi kwaamba ayi inga tatuleyi kulisukama mukwiinga tatusalalite alimwi tuli mucishi cakwe Satana, Yesu wakalinga kwiisha bashikwiiya bakwe kuleya kulisukama abuumbi. (Kulu. 13:2) Ino nceebo nshi? Mukwiinga kulisukama abuumbi nabi pashintu shiyandika mubuumi inga kwatupilinganya akulengesha ayi cibe ciyumu kubika sha bwaami panembo. (Mate. 6:33) Maswi ngakeelikawo Yesu alaakutucafwa kucileka kulisukama kutayandiki.

  • Mate. 6:26—Ino inga tweeya nshi kuswa kutuyuni? (w16-CG.07 mape. 9-10 mapa. 11-13)

  • Mate. 6:27—Ino nceebonshi kulisukama abuumbi nkusowabo ciindi ankusu? (w05-CG 11/1 p. 28 pala. 5)

  • Mate. 6:28-30—Ino inga tweeya nshi kuswa kumaluba? (w16-CG.07 mape. 10-11 mapa. 15-16)

  • Mate. 6:31, 32—Ino Beneklistu balipusene buyani abantu bakucishi? (w16-CG.07 p. 11 pala. 17)

Ndisuni kucileka kulisukama sha