Amuye ku shebo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Amusale mushobo Cilenje

 BUBONI BUCANIKA MU MASWI AKWE LESA | 2 MAKANI 33-36

Yehova Ulisuni Bantu Beshikusanduka Kuswa Kushibiibi Camoyo Woonse

Yehova Ulisuni Bantu Beshikusanduka Kuswa Kushibiibi Camoyo Woonse
AMUBONE
Text
Pikica

MANASE

Yehova wakasuminisha ayi bene Asilya bamwange akumutola busha ku Babiloni

BWAAMI BWAKWE KAATANA KUTOLWA BUSHA

 • Wakayaka shipaililo shakulambililaawo balesa bakubeca

 • Wakabenga bana bakwe ayi njimilambu

 • Wakacaya bantu batacite mulandu

 • Wakalengesha bantu boonse kunolambila mishimu

BWAAMI BWAKWE PESULE LYAKUSWA MUBUSHA

 • Wakaliceesha abuumbi

 • Wakapaila akupa milambu kuli Yehova

 • Wakakusha shipaililo sha balesa bakubeca

 • Wakayuminisha bantu boonse kusebensela Yehova

JOSIYA

BWAAMI BWAKWE BOONSE

 • Wakalangoola Yehova

 • Wakasalasha Juda alimwi aJelusalemu

 • Wakabambulula ŋanda yakwe Yehova, akucana libuku lya Milawo