●○○ CIINDI CAKUTAANGUNA

Mwiipusho: Sa Baibo nshoyaamba shilacafwa munshiku shino?

Lilembo: 2 Timo. 3:16

Nsheshi Tukabandikewo: Sa Baibo nshoyaamba shileendelana a sayansi?

○●○ CIINDI CAKUTAANGUNA KUBOOLELAAKO

Mwiipusho: Sa Baibo nshoyaamba shileendelana a sayansi?

Lilembo: Jobo 26:7

Nsheshi Tukabandikewo: Sa lucafwo lwamu Baibo lulasebensa?

○○● LWEENDO LWABILI KUBOOLELAAKO

Mwiipusho: Sa lucafwo lwamu Baibo lulasebensa?

Lilembo: Tus. 14:30

Nsheshi Tukabandikewo: Sa Baibo nshoyakaambila limwi shakunembo nshancine?