Amuye ku shebo

Amuye ku shebo shimwi shiliimo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Cilenje

Buumi bwa Bwineklistu Alimwi Anciito Yesu  |  August 2017

 BUBONI BUCANIKA MUMASWI AKWE LESA | ESEKELO 32-34

Incito Inene Yakwe Shikulindilila

Incito Inene Yakwe Shikulindilila

Beshikulindilila bakalinga kukala mulubumbu lwa ndabala alimwi apeculu kwaamba ayi kabacenjesha na kwesa shintu shiloondesha. Yehova wakasala Esekelo kuba “shikulindilila mushobo wabene Isilaeli.”

  • 33:7

    Esekelo wakacenjesha bene Isilaeli kwaamba ayi balaakunyonyoolwa na bakabule kucileka kucita shibiibi

    Ino ngamakani nshi kuswa kuli Yehova ngotushimikila munshiku shino?

  • 33:9, 14-16

    Kwiinda mukucenjesha, Esekelo wakalinga kusa mukupulusha buumi bwakwe abwa bamwi

    Ino nciinshi ceenga catuyuminisha kushimikila makani Yehova ngaatupa kwaamba ayi tushimikile cakufwambaana?