Amuye ku shebo

Amuye ku shebo shimwi shiliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Cilenje

Ino Ngumulandunshi Ngomweelete Kwiiya Baibo?

Ino Ngumulandunshi Ngomweelete Kwiiya Baibo?

Amwiiye Baibo mbweenga yamucafwa kucana shikumbulo sha miipusho inene mubuumi.