Amuye ku shebo

Amuye ku shebo shimwi shiliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Cilenje

Amwaambe na Mulisuni Kwiiya Baibo Kwakubula Kulipila

Ino inga mwayanda kwiilawo ashimwi sha mu Baibo? Na mboboobo, inga mwasebensesha coolwe ca kwiiya Baibo pa ng’anda yanu kwakubula kulipila. Amuleembe fomu iyi na mulisuni kwiiya Baibo.