Tanga Bibila mpe wa dio mu Internet. Lendi dukisa mpe ndabu za Bibila zo zilendi wa, mpe mavideo ma Bibila mu zu dia mababa. Traduction du monde nouveau [Mbangululù ya nzà ya Monà] ya matsieleka mpe na nsàyi mu tangà. Yà badukishi, ya m’kakà talakani ya ndàmbu, mu mazù yokà 120. Bibila yango yikàbamané yokà 200 miliyo.