Zeréck bei den Inhalt

Kënne mir Verstuerwener eng Kéier erëm gesinn?

Kënne mir Verstuerwener eng Kéier erëm gesinn?

 

  • Jo?

  • Neen?

  • Schwéier ze soen?

 WAT SEET D’BIBEL DOZOU?

„Et gëtt eng Operstéiung.“ (Apostelgeschichte 24:15, Neue-Welt-Übersetzung.)

WAT HUNN ECH DOVUN?

Wierklechen Trouscht, wann e léiwë Mënsch gestuerwen ass (2. Korinther 1:3, 4)

Keng iwwerdriwwen Angscht méi virum Doud (Hebräer 2:15)

Eng sécher Hoffnung, déi Verstuerwen erëm ze gesinn (Johannes 5:28, 29)

 KANN ECH DER BIBEL WIERKLECH TRAUEN?

Jo, aus op d’mannst dräi Grënn:

  • D’Liewe kënnt vu Gott. D’Bibel weist, datt Jehova Gott „d’Quell vum Liewen“ ass (Psalm 36:10, D’Psalmen op Lëtzebuergesch; Apostelgeschichte 17:24, 25). Dowéinst kann hien engem Verstuerwenen d’Liewen zeréckginn.

  • Gott huet dat scho mol gemaach. D’Bibel schwätzt vun aacht Mënschen, déi eng Operstéiung kritt hunn. Dorënner ware Kanner, Eelerer, Männer a Fraen. Déi meescht ware nach net laang dout. Een dovunner loung scho véier Deeg am Graf! (Johannes 11:39-44). Et ass deemno egal wéi laang ee schonn dout ass.

  • Gott wëll datselwecht nach eng Kéier maachen. Jehova haasst den Doud; hie gesäit en als Feind (1. Korinther 15:26). Hie kann et nët erwaarden, dem Doud en Enn ze maachen. Hie verlaangert no Mënschen, déi him um Häerz leien a bréngt se erëm op der Äerd an d’Liewen zeréck (Hiob 14:14, 15).

 FIR NOZEDENKEN

De Mënsch gëtt al a stierft. Firwat?

D’Äntwert fënnt een an der Bibel a 1. Mose 3:17-19 a Römer 5:12.