Tolokeleni

Office and Tour Information

We warmly invite you to tour our offices and printing facilities. Find locations and tour times.

 

Zambia

Farm 23 A Makeni Road

Opposite Makeni Police Station

10101 LUSAKA

ZAMBIA

+260 21-1-272-062

Ili Mungafakasha

Pali Cimo ukufika pa Cisanu

8:00 hrs ukufika 11:00 hrs, na 13:00 hrs ukufika 16:00 hrs.

Ukufakasha kulashila mwi awala limo ne mamineti 30

Ificitwa

Balaalula amabuuku aalabila pali Baibolo ukutwala mu milaka 14 iya mu Zambia. Balatuma amabuuku mu makelesha aba Mboni sha BaYawe aali ukucila 2,400 aali mu Zambia ukubikako Burundi na Tanzania.

Download a tour brochure.