Tolokeleni

Office and Tour Information

We warmly invite you to tour our offices and printing facilities. Find locations and tour times.

 

Romania

Orzari Street No. 29-31

Sector 2

RO-021552 BUCUREŞTI

ROMÂNIA

+40 21-302-75-00

Ili Mungafakasha

Pali Cimo ukufika pa Cisanu

8:hrs ukufika 11:00hrs na13:30hrsukufika 16:00 hrs

Ukufakasha kulashila mwi awala limo ne mamineti 30

Ificitwa

Balaceba pa mulimo wakutulisha uwa baMboni sha baYawe mu Romania. Balaalula amabuuku aalabila pali Baibolo mu mulaka wa ciRomanian . Balalekoda ifyebo mu mulaka wa ciRamanian.

Download a tour brochure.