Tolokeleni

Office and Tour Information

We warmly invite you to tour our offices and printing facilities. Find locations and tour times.

 

Mozambique

Rua da Micaia No. 160

Bairro Triunfo

Costa do Sol

MAPUTO

MOZAMBIQUE

+258 21-450-500

Ili Mungafakasha

Pali Cimo ukufika pa Cisanu

8:00hrs ukufika 11:00hrs na 13:00hrs ukufika 15:30hrs

Ukufakasha kulashila mwi awala limo

Ificitwa

Balaalula amabuuku aalabila pali Baibolo mu milaka iilekenelekene. Ili mulukufakasha bakamubuuleni ne lyashi lya Bamboni sha baYawe mu Mozambique.

Download a tour brochure.