Tolokeleni

Office and Tour Information

We warmly invite you to tour our offices and printing facilities. Find locations and tour times.

 

India

927/1 Addevishwanathapura

Rajanukunte

Yelahanka

BANGALORE-KAR 560 064

INDIA

+91 98-4547-6425

+91 98-4534-8815

+91 96-8611-4293

+91 80-2846-8072

+91 80-2846-8073

Ili Mungafakasha

Pali Cimo ukufika pa Cisanu

8:00hrs ukufika 11:00hrs na 13:00hrs ukufika 15:00hrs

Ukufakasha kulashila mwi awala limo ne mamineti 30

Ificitwa

Balaalula amabuuku aalabila pali Baibolo mu milaka 18 iya mu India. Balapulinta amabuuku mu milaka 24 iya mu India. Balatuma amabuuku mu calo conse ica India na ku fyalo fimbi 9.

Download a tour brochure.