Tolokeleni

Office and Tour Information

We warmly invite you to tour our offices and printing facilities. Find locations and tour times.

 

Hungary

BUDAPEST

Kövirózsa u. 1.

H-1163

HUNGARY

+361 401-1100

Ili Mungafakasha

Pali Cimo ukufika pa Cisanu

9:00hrs, 10:30hrs, 14:00hrs, na 15:30hrs

Ukufakasha kulashila mwi awala limo ne mamineti 15

Ificitwa

Balaceba pa makelesha ukucila pali 280 aya mu Hungary kabili balofwako ne makelesha aapyungisha umulaka wa ciHungary mu Slovakia na mu Ukraine. Balaalua amabuuku aalabila pali Baibolo mu mulaka wa ciHungarian ne ciLovári. Balapanga ifyakukutikako mu mulaka mw ciHungary ne ma vidyo mu mulaka wa baCibuulu uwa ciHungary.

Download a tour brochure.