Tolokeleni

Office and Tour Information

We warmly invite you to tour our offices and printing facilities. Find locations and tour times.

 

Burundi

Les Témoins de Jéhovah

Uprona Boulevard

Corner of Muyinga Ave., Rohero II

BUJUMBURA

BURUNDI

+257 2224-1110

+257 2224-5564

+257 2224-8112

Ili Mungafakasha

Pali Cimo ukufika pa Cisanu

8:00hrs ukufika 11:00hrs na 13:00hrs ukufika 16:00hrs

Ukufakasha kulashila mwi awala limo

Ificitwa

Balalula amabuuku aalabila pali Baibolo ne kupanga ifyakukutikako mu mulaka wa ciKirundi. Balatuma amabuuku ku malesha ne mabumba ukucila pali 280

Download a tour brochure.