Tolokeleni

Tolokeleni muye pa fyebo fya bubili

Bamboni sha BaYawe

IciLamba

Ilyashi lya Cinenene Ilitulengesha Ukuba ne Bucetekelo (Lufi 1:1-4:22)

SALULULENI IFYA KUKOPOLOLA