Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA | AMASAMO 142-150

“BaYawe Bakulu Balyelelwe Ukulemiwa Ukwakuti”

“BaYawe Bakulu Balyelelwe Ukulemiwa Ukwakuti”

145:1-5

Ili Dafidi aishibile ati ubukulu bwa baYawe tabukwetepo ukupela, calimulengeshe ukulukubalemya umuyayaya

145:10-12

Fyopele filya Dafidi alukucita, abapyungishi ba baYawe aba bucine nabo, lyonse mukwambaala kwabo, balalabila pa milimo ya BaYawe iikulu ukwakuti

145:14

Dafidi taalukukanikapo ati baYawe bali ne makosa kabili balafwaisha ukulama abapyungishi Babo