• Ulwimbo 69 ne Tembelo

 • Amashiwi akutatikilapo (3 min. neli ukucepako

IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA

 • Amano Alicililepo Ukuwama na pe Golide”: (10 min.)

  • Ifisi. 16:16, 17—Umuntu uuli ne mano alasambilila Icebo ca baLesa ne kupyungisha ifi alukusambilila (w07-CW 7/15 8)

  • Ifisi. 16:18, 19—Umuntu uuli ne mano tafwayapo ukuba ne mibelo yakulitoota ne kulitemwa (w07-CW 7/15 8-9)

  • Ifisi. 16:20-24—Umuntu uuli ne mano alalabila amashiwi akofwako bambi (w07-CW 7/15 9-10)

 • Ukufwaya-fwaya mu Malembo: (8 min.)

  • Ifisi. 15:15—Findo fingatofwako ukuba abasangalele makosa mu mweo wesu? (g-E 11/13 16)

  • Ifisi. 16:4—Ni muli isa nshila baYawe balengesha imbifi “ukucita ukufwaya kwabo”? (w07-CW 5/15 18-19)

  • Kani findo ukupenda Baibolo ukwa uno mulungu kwansambisha pali baYawe?

  • Ni fisa fyebo ukufuma mu kupenda Baibolo ukwa uno mulungu ningapyungisha mu mulimo wa kutulisha?

 • Ukupenda Baibolo: (4 min. neli ukucepako) Ifisi. 15:18– 16:6

UKUSAMBILILA IFYA KUTULISHA

 • Ukutulisha: (2 min. neli ukucepako) Yoa. 11:11-14—Sambisheni Bucine. Iteni umuntu ukwisa mukusangwa ku kubungana kwa pampelo ya mulungu.

 • Ukubwelelako: (4 min. neli ukucepako) Ifyakuta. 3:1-6; Loma 5:12—Sambisheni Bucine. Iteni umuntu ukwisa mukusangwa ku kubungana kwa pampelo ya mulungu.

 • Isambililo lya Baibolo: (6 min. neli ukucepako) bh 191 amapal. 18-19—Iteni umusambile wa Baibolo ukwisa mukusangwa ku kubungana.

AMEKALILO ABUKLISTU

 • Ulwimbo 117

 • Ifyakwasuka Bwino pa Kubungana”: (15 min.) Ukwambaala. Tambisheni vidyo ya Beni Cibusa wa kwa Yehova—Mulepekanya Ukwasukapo pa Kulongana. (Kamuyeni pa jw.org/bem, tinikeni apali ati AMASAMBILISHO YA MU BAIBOLO eli mutinike apali ati ABANA.) Panuma, iteni abanice abasalulwilwe ukwisa pa cibwambilo ne kubepusha ati: Kani ni shisa nshila ishili 4 ishimungapyungisha pakwanshika ifyasuko? Nindo tungabeela abasangalele nangaba’ti tatukwetepo ishuko lyakwasukapo?

 • Ukusambilila Baibolo Ukwa mwi Kelesha: (30 min.) kr-CW icap. 2 amapal. 23-34

 • Ukupituluka mu fya Sambililwa ne Fikasambililwapo Umulungu Wakonkapo (3 min.)

 • Ulwimbo 102 ne Tembelo