Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA | ULWIMBO LWAKWE SOLOMONI 1-8

Umwanakashi UmuShulami—Icakubwenako ici Twelelwe Ukutuntulula

Umwanakashi UmuShulami—Icakubwenako ici Twelelwe Ukutuntulula

Nindo abelele cakubwenako iciweme ku bapyungishi ba baYawe?

2:7; 4:12

  • Alipembelele uungamutemwa mu cinenene

  • Alikeene ukumupangilisha ukutemwa umuntu uuli onse lukoso uwalukufwaya ukumuupa

  • Ali uulicefeshe kabili uwa mibelo iiweme

  • Alikeene ukutekeneshiwa ku maboni na kundabililo sha kutotaisha

Lipusheni ati:

‘Ni isa imibelo ya muShulami ndukufwaisha ukutuntulula?’