Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA | AMASAMO 19-25

Ukushimika Ukubuulishisha Pali BaMasaya

Ukushimika Ukubuulishisha Pali BaMasaya

ILEMBO

UKUSHIMIKA

UKUKONSHIWA

Amasamo 22:1

BaMasaya baali ne kuboneka koti babalekelesha kuli baLesa

Matayo 27:46; Mako 15:34

Amasamo 22:7, 8

BaMasaya baalibatongawile ili baali pa citi

Matayo 27:39-43

Amasamo 22:16

Kababapopela pa citi

Matayo 27:31; Mako 15:25; Yoane 20:25

Amasamo 22:18

Kabacite’cipa pakuti pa mwinjila wa baMasaya

Matayo 27:35

Amasamo 22:22

Baali pantangiile ukulengesha ishina lya baYawe ati liishibikwe

Yoane 17:6