Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 AMEKALILO ABUKLISTU

Ukuwamyako Ukusambisha Kwesu ili Tulukutulisha—Ukupyungisha Amavidyo pa Kusambisha

Ukuwamyako Ukusambisha Kwesu ili Tulukutulisha—Ukupyungisha Amavidyo pa Kusambisha

UMULANDU CICINDAMINE:

Amavidyo angafika abantu pa mitima ni pakuti alabalengesha ukupyungisha amakosa abo aakubona ne kumfwa. Ici cilofwako abantu ukufwaisha ukusambilila ne kupitilisha ukwanuka ifi basambilila. BaYawe cakubwenako iciweme mu kupyungisha ifikope pa kusambisha.—Ifyaciti 10:9-16; Ukufisulula 1:1.

Amavidyo ya Kani BaLesa Balikwete Ishina?, Nibani Balembele Baibolo? na ‘Findo Fingalengesha Tusumine ati Baibo Ilalabila Ifya Cine’? yalikwete ifyebo ifingi ukulunda pa fili mu kabuuku ka Icebo Iciweme isambililo 2 na 3. Amavidyo ya Nindo Twelelwe Ukusambilila Baibolo?, Kani Tulasambilila shani Baibolo ne Bantu?, na Findo Ficitwamo mu Mulenda wa Bufumu? yalakoselesha abantu ukusambilila Baibolo na fwebo ne kusangwa mu kubungana. Amavidyo esu ambi angapyungishiwa ili tulukusambisha abantu Baibolo.—km-CW 5/13 3.

IFYAKUCITA:

  • Kopolweleni limo vidyo mulukufwaya “ukulangisha umwine wa ng’anda”

  • Anshikileni limo icakwipusha cimo neli fibili ifyakwasukwa muli vidyo

  • Tambileni pamo vidyo

  • Ambaalenipo

ESHENIKO UKUCITE’FI:

  • Langisheni umwine wa ng’anda apa kucita sikani kunuma ya matalakiti esu, pakweba ati abone apali vidyo ya Nindo twelelwe Ukusambilila Baibolo?

  • Tambisheni vidyo ya ‘Findo Fingalengesha Tusumine ati Baibo Ilalabila Ifyacine’? ne kumupeela akabuuku ka Icebo Iciweme, kabili buulishisheni ifili mwi sambililo 3