Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 AMEKALILO ABUKLISTU

Ukupufyako Amekalilo Esu Kulatulengesha Ukulemya BaLesa

Ukupufyako Amekalilo Esu Kulatulengesha Ukulemya BaLesa

Pali bukumo, cipubile ukufwaisha ukukwata ifintu ifingi. Pano kani twakwata ifintu ifingi, tukalukupengela impindi ne makosa akufilungisha, ukufilama, ne kushitilapo fimbi. BaYesu baalipufishe amekalilo abo, kabili ukucite’fyo kwalibofweleko ukubika akalango ku mulimo wa kutulisha.—Mat. 8:20.

Mungapufyako shani amekalilo enu pa kweba ati mulukupyungisha mu mulimo wakutulisha? Kani mungaalulako ifintu, pakweba ati bambi mu cisoolo cenu bapyungeko bupainiya? Nangaba ati mulukupyunga umulimo wa mpindi shonse, kani mulukufilwa ukupyunga bwino, pakuti mulukuya ili muba ne mutima wa kufwaisha ukukwata ifingi? Ukupufyako amekalilo kungamulengesheni ukuteka umutima ne kuba abasangalele ili mulukupyungila baYawe.—1Tim. 6:7-9.

Ifi ningapufyako amekalilo anji.