Tolokeleni

Tolokeleni muye pa fyebo fya bubili

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Bamboni sha BaYawe

IciLamba

Amekalilo AbuKlistu ne Kutulisha Kwesu-Akabuuku ka Kusambililamo  |  January 2017

 AMEKALILO ABUKLISTU

Mwilukulubako Ukutembelelako AbaKlistu Abalukupenshiwa

Mwilukulubako Ukutembelelako AbaKlistu Abalukupenshiwa

Mu Baibolo calishimikilwe ati Satana akalukutukululusha pakweba ati umulimo wa kutulisha uciicilwe. (Yoa. 15:20; Ukufisulula 12:17) Tungofwako shani abaKlistu abalukupenshiwa mu fyalo fimbi? Tungabatembelelako. “Ukulilila kwa muntu ulungeme kuli ne makosa pa kukonshiwa.”—Jako. 5:16.

Findo tungalabilapo mwi tembelo? Tungalomba baYawe ukofwako abakwabesu ukupitilisha ukuba aba bucine ne kubulo’kutiina. (Yisa. 41:10-13) Tungatembela ne kweba ati baYawe balengeshe abekalikishi ukubulo’kuciicila umulimo wa kutulisha, “ati tukalukwikele ne mweo uwa kukutumana uwa butende.”—1 Tim. 2:1, 2.

Ili Paulu na Petilo bakululushiwe, abaKlistu ba kutanga balukubatembelelako ne kubashimbula amashina. (Ifyacit. 12:5; Loma 15:30, 31) Nangaba ati tatwishipo amashina abaKlistu bonse abo balukupensha, cipale tungashimbula ikelesha balimo, icalo, neli umupunda uku bali.

Lembeni ifyalo umuli Abakwabesu abalukupenshiwa babo mulukufwaya ukutembelelako.