Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA | ESILA 1-5

BaYawe Balakonsha Ukulaya Kwabo

BaYawe Balakonsha Ukulaya Kwabo
BONENI

BaYawe baalilaile ati bakabukulula ukupempela kwa cine pe tempuli mu Jelusalemi. Pano ili babwelele abapintilwe bukaili, kwali amakatasho aengi ukubikako lukoso ne cebo ca Mfumu icakukaanya ukwibaka itempuli. Abantu abengi balilangulukile ati umulimo taukashilapo.

 1. c. 537 B.C.E.

  Imfumu Koleshi ya fumya ifunde lya kwibaka itempuli nakabili

 2. 3:3

  Mu mwenshi wa 7

  Baibaka ifyonto; batuula imilambu

 3. 3:10, 11

  536 B.C.E.

  Batula apa kwibaka itempuli

 4. 4:23, 24

  522 B.C.E.

  Imfumu Alitacisyasiti aciicilo’kwibaka

 5. 5:1, 2

  520 B.C.E.

  Sakaliya na Agayi bakoselesha abantu ukutatika nakabili ukwibaka

 6. 6:15

  515 B.C.E.

  Bashila ukwibaka itempuli