Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA | NEYAMIYA 5-8

Neyamiya Aali ni Ntangishi Iiweme

Neyamiya Aali ni Ntangishi Iiweme

Tishiri 455 B.C.E.

8:1-18

  1. Cipale pali iyi mpindi, Neyamiya aalitangilile abantu ukubungana mu kupempela kwa cine.

  2. Kwali ukusangalala makosa.

  3. Imitwi ya fisoolo yalibungene mu kusambilila ifi bangapitilisha ukulonda amafunde abaLesa.

  4. Abantu balyanshikile ukulitemwesha ukusefya Icitenje ca Mitanda