Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA | NEYAMIYA 12-13

Ifi Tusambililako Kuli Neyamiya

Ifi Tusambililako Kuli Neyamiya

Neyamiya alitemenwe makosa ukupempela kwa cine

13:4-9, 15-21, 23-27

  • Umupapatilishi Umukulu Elyasibi aalisuminishe Tobiya, uutacetekelepo muli baLesa kabili uwalukuciicila ukupempela kwa cine, ukumutangilila.

  • Elyasibi aalipeele Tobiya icipinda ca kwikalamo mukati mwi tempuli.

  • Neyamiya aalifipoosele posonde lya cipinda fyonse ifyakwe Tobiya, kaaciswesha, ne kubweseshamo ifyaelelwe ukubamo.

  • Neyamiya aalipitilishe ukufumya fyonse ifyakubula ukusweta ifyali mu Jelusalemi.