Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icikope icili panshi cilukulangisha Iyamba lya Biriya ilya mu Galili

Kani Muliishi?

Kani Muliishi?

Kani filya Baibolo ibuulishisha ati icalo ca Ishilaeli cali liyamba ilikulu fya cine?

BAIBOLO ilabuulishisha ati imbi imipunda iyali mu Calo Calailwe yali mayamba kabili mwali ifiti ‘ifingi.’ (1 Imfumu 10:27; Josyua 17:15, 18) Nangabe’fyo, bambi balakanika kani icalo ca Ishilaeli efi cali ifyo, pakuti mu mipunda iingi mu calo ca Ishilaeli tamulipo ifiti shino nshiku.

Icisango ca mikuyu

Ibuuku ililabila pa mekalilo abaIshilaeli aba kale lilabuulishisha ati “mu calo ca Ishilaeli, mwali amayamba aakulu ukucila na fyefyo cili buno bukumo.” Mu mipunda iingi iya mapili mwali ifiti fya maolife (Pinus halepensis), ifiti fya myeloni (Quercus calliprinos), ne milemu (Pistacia palaestina). Pakati ka mapili na ku mpelo ya Cishiba Icikulu (Mediterranean), pali umukolo wa Shefila. Muli wuyu umukolo mwali ifiti fya mikuyu ifingi.

Ibuuku ililabila pa fiti ifilabilwepo mu Baibolo lilabuulishisha ati buno bukumo, mu mipunda imbi mu calo ca Ishilaeli tamulipo ifiti. Findo ifilengeshe? Ibuuku lilabuulishisha ati ifiti fyalukuya ili fishila panini panini. Lilalabila ati: “Abantunshi baalukuteme’fiti pakweba ati bakusheko umwakulima ne mwakwembelele’nama. Eli cimbi icilengeshe ca kweba ati baalukuteme’fiti fya kwibakila ne fya nkuni.”