Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Findo Baibolo Ilabilapo?

Findo Baibolo Ilabilapo?

Kani BaLesa Balaasuka Amatembelo Onse?

KANI MUNGALABILA ATI . . .

  • Balaasuka aabantu bonse?

  • Balaasuka lukoso aabantu bamo bamo?

  • Tabaasukapo aabali bonse?

IFI BAIBOLO ILABILAPO

“BaYawe bali apepi . . . pali babo bonse abalukubeta icine.”​—Amasa. 145:18.

FINDO FIMBI TUNGASAMBILILAMO MU BAIBOLO?

  • BaLesa tabaasukapo amatembelo abantu ababafutukila. (Yisaya 1:15) Nangabe’fyo, aba abantu ‘bangawamya bucibusa’ bwabo na baLesa kani baba ne mibelo iweme.​—Yisaya 1:18.

  • BaLesa balaasuka amatembelo aasuminanshanya ne kufwaya kwabo ukubuulishishiwe mu Baibolo.​—1 Yoane 5:14.

Kani tulyelelwe ukucitapo fimo ifilibelele ili tulukutembela?

BAMBI ABANTU BALISUMIINE ati lyonse pa kutembela balyelelwe ukufukama, ukwinamisha umutwi wabo, neli ukwikatana amaboko. Mulukulangulukapo shani?

IFI BAIBOLO ILABILAPO

BaLesa baalyasukile amatembelo abaabo ‘abaikele,’ ‘abaimine,’ ‘abawile panshi,’ neli ‘abafukeme.’ (1 Ifyebo 17:16; 2 Ifyebo 30:27; Esila 10:1; Ifyacitilwe 9:40) Tabapengelapo ati tucite fimo ifilibelele ili tulukutembela.

FINDO FIMBI TUNGASAMBILILAMO MU BAIBOLO?

  • BaLesa balakutika ku matembelo abantu abalicefeshe.​—Amasamo 138:6.

  • Mungatembela mu mulaka uuli onse kabili mungatembela na mu mutima.​—2 Ifyebo 6:​32, 33; Neyamiya 2:​1-6.