Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Ifyakulabila pa Kutulisha

Ifyakulabila pa Kutulisha

MULUKULANGULUKAPO SHANI?

Kani ifili mu Baibolo fililekele ukupyunga ino mpindi? Neli fingatofwako na fwebo? Baibolo iine ilalabila ati: “Amalembo onse alunjikilwe afumine kuli baLesa alielelwe.”2 Timote 3:16, 17.

Iyi makashini ya Akatambo ka Wakulama ilukubuulishisha ukufunda kwa mano ukuli mu Baibolo kabili ilukulabila na fyefyo mungabwenamo mu kupenda Baibolo.