Tolokeleni

Tolokeleni muye pa fyebo fya bubili

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Bamboni sha BaYawe

IciLamba

‘Icine BaLesa Balibekalikile BaYesu Ukuba ni BaShikulu Kabili ni BaKlistu’

‘Icine BaLesa Balikalikile BaYesu Ukuba ni BaShikulu Kabili ni BaKlistu’ (Iciputusha I)

‘Icine BaLesa Balikalikile BaYesu Ukuba ni BaShikulu Kabili ni BaKlistu’ (Iciputusha I)

Findo fimulengeleni ukushininwa ati baLesa balikalikile baYesu ukuba baShikulu kabili baKlistu? Boneni ifyebo ifishinine’fyo.