Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

IFILUKUSANGWAMO

IFILUKUSANGWAMO

Iciputusya 1 UBULENGESI UKUFIKA NA KU BULOBE BWA MENDA

Iciputusya 2 UBULOBE BWA MENDA UKUFIKA KU KULUBULWA UKUFUMA MU IJIPITI

Iciputusya 3 UKULUBULWA MU IJIPITI UKUFIKA KU MFUMU YA KUTANGA IYA ISILAELI

Iciputusya 4 IMFUMU YA KUTANGA IYA ISILAELI UKUFIKA KU BUSYA MU BABILONI

Iciputusya 5 UBUSYA MU BABILONI UKUFIKA KU KWIBAKA LIBILI IFIBUMBA FYA JELUSALEMI

Iciputusya 6 UKUFYALWA KWA BAYESU UKUFIKA NA KU MFWA YABO

Iciputusya 7 UKUBUSIWA KWA BAYESU UKUFIKA KU KUKAKWA KWAKWE PAULU

Iciputusya 8 IFI BAIBOLO ISIMIKA FILABA NI BUCINE