Skip to content

Wenu Yo Akandisya Ichipanga icha Bakaboni ba Yehova?

Wenu Yo Akandisya Ichipanga icha Bakaboni ba Yehova?

Igulu lyo likwitiziwa ukuti Bakaboni ba Yehova likanda kubumalilo bwa m’ma 1800. Pakaba Abamanyili ba Bayibolo badono bulo bo bakikalagha kupipi na ku Pittsburgh, Pennsylvania, mu United States. Abantu aba bakanda ukumanyila Ibayibolo pa mutu buliwosi. Bakapambannya ivimanyisyo ivya vipanga na vyo Ibayibolo likumanyisya. Bakanda pakusimba vyo bakumanyila mu mabuku, mu manyuzipepa, na mu magazini yo pakabalilo aka yikumanyikwa ukuti Gongwe la Mulinda—Likupharazga Ufumu wa Yehova.

Pakasi pa bantu aba, pakaba yumo yo akaba we Charles Taze Russell. Akalongozganga pa mbombo iyakumanyisya abantu Ibayibolo sona yoyo akaba wabwandilo pakusimba iGongwe la Mulinda. Loli apa atakandisya ichipanga ichipya. Igulu ili likitiziwanga ukuti Abamanyili ba Bayibolo. Abene bakalondagha ukupululizya ivimanyisyo ivya Yesu na vyo ichipanga chakale icha Bakilisitu chikabombagha. U Yesu yoyo akandisya igulu lyitu, chifukwa yoyo akandisya Ichikilisitu.—Aba Kolosi 1.18-20.