Skip to content

Ivipanga ivya Bakaboni ba Yehova vikwenda buli-buli?

Ivipanga ivya Bakaboni ba Yehova vikwenda buli-buli?

Abasongo pa chipanga bakwenelezya ivya pa chipanga. Ivipanga 20 vikupanga akachigaba. U songo yumo akwendela ivipanga pala penda akabalilo.

Tukupokela ubulongozi ubwa mu Bayibolo ukufuma ku Governing Body. Aba bo basongo badono bulo bo babomba pakabalilo akatali, sona bali ku hedikota iya Bakaboni ba Yehova iya pa chisu chosi ku Warwick, New York, U.S.A.—Imbombo 15.23-29; 1 Timoti 3.1-7.