Иса пайгамбардын кайрымдуу самариялык бир киши жөнүндөгү аңгемесинен кандай сабак алса болот? Бул тапшырманы жүктөп алып, Ыйык Китептеги ошол окуяны көз алдыңа элестетип окуп чык.