Жаштар чөнтөк телефондун оң, терс жактары жөнүндө айтып беришет.