Жаштар ден соолугуна кантип кам көрөрүн айтып беришет. Айткан кеңештерине көңүл бур.