Адамдар Кудай менен дос боло алабы? Буга байланыштуу Ыйык Китепте эмне делерин окуп көр.