Мазмунун көрсөтүү

Ыйык Китептен аяттарды кантип тапса болот?

Ыйык Китептен аяттарды кантип тапса болот?

Ыйык Китепке кирген китептердин тизмеси *

Китеп:

Жазган киши(лер):

Жазылып бүткөн жылы:

Башталыш

Муса

Б. з. ч. 1513-ж.

Чыгуу

Муса

Б. з. ч. 1512-ж.

Лебилер

Муса

Б. з. ч. 1512-ж.

Сандар

Муса

Б. з. ч. 1473-ж.

Мыйзамды кайталоо

Муса

Б. з. ч. 1473-ж.

Жашыя

Жашыя

Б. м. б. з. ч. 1450-ж.

Бийлер

Шемуел

Б. м. б. з. ч. 1100-ж.

Рут

Шемуел

Б. м. б. з. ч. 1090-ж.

1 Шемуел

Шемуел, Гат, Натан

Б. м. б. з. ч. 1078-ж.

2 Шемуел

Гат, Натан

Б. м. б. з. ч. 1040-ж.

1 Падышалар

Жеремия

Б. з. ч. 580-ж.

2 Падышалар

Жеремия

Б. з. ч. 580-ж.

1 Жылнаама

Эзра

Б. м. б. з. ч. 460-ж.

2 Жылнаама

Эзра

Б. м. б. з. ч. 460-ж.

Эзра

Эзра

Б. м. б. з. ч. 460-ж.

Некемия

Некемия

Б. з. ч. 443-ж. к.

Эстер

Мордохай

Б. м. б. з. ч. 475-ж.

Аюп

Муса

Б. м. б. з. ч. 1473-ж.

Забур

Дөөтү жана башкалар

Б. м. б. з. ч. 460-ж.

Накыл сөздөр

Сулайман, Агур, Лемуел

Б. м. б. з. ч. 717-ж.

Насаатчы

Сулайман

Б. з. ч. 1000-ж. ч.

Сулаймандын ыры

Сулайман

Б. м. б. з. ч. 1020-ж.

Ышая

Ышая

Б. з. ч. 732-ж. к.

Жеремия

Жеремия

Б. з. ч. 580-ж.

Жеремиянын ыйы

Жеремия

Б. з. ч. 607-ж.

Жезекиел

Жезекиел

Б. м. б. з. ч. 591-ж.

Даниел

Даниел

Б. м. б. з. ч. 536-ж.

Ошуя

Ошуя

Б. з. ч. 745-ж. к.

Жоел

Жоел

Б. м. б. з. ч. 820-ж. (?)

Амос

Амос

Б. м. б. з. ч. 804-ж.

Обадия

Обадия

Б. м. б. з. ч. 607-ж.

Жунус

Жунус

Б. м. б. з. ч. 844-ж.

Микей

Микей

Б. з. ч. 717-ж. ч.

Накум

Накум

Б. з. ч. 632-ж. ч.

Хабакук

Хабакук

Б. м. б. з. ч. 628-ж. (?)

Сепания

Сепания

Б. з. ч. 648-ж. ч.

Акай

Акай

Б. з. ч. 520-ж.

Закарыя

Закарыя

Б. з. ч. 518-ж.

Малаки

Малаки

Б. з. ч. 443-ж. к.

Матай

Матай

Б. м. б. з. 41-ж.

Марк

Марк

Б. м. б. з. 60—65-ж.

Лука

Лука

Б. м. б. з. 56—58-ж.

Жакан

Элчи Жакан

Б. м. б. з. 98-ж.

Элчилер

Лука

Б. м. б. з. 61-ж.

Римдиктер

Пабыл

Б. м. б. з. 56-ж.

1 Корунттуктар

Пабыл

Б. м. б. з. 55-ж.

2 Корунттуктар

Пабыл

Б. м. б. з. 55-ж.

Галатиялыктар

Пабыл

Б. м. б. з. 50—52-ж.

Эфестиктер

Пабыл

Б. м. б. з. 60—61-ж.

Филипиликтер

Пабыл

Б. м. б. з. 60—61-ж.

Колосалыктар

Пабыл

Б. м. б. з. 60—61-ж.

1 Тесалоникалыктар

Пабыл

Б. м. б. з. 50-ж.

2 Тесалоникалыктар

Пабыл

Б. м. б. з. 51-ж.

1 Тиметей

Пабыл

Б. м. б. з. 61—64-ж.

2 Тиметей

Пабыл

Б. м. б. з. 65-ж.

Тит

Пабыл

Б. м. б. з. 61—64-ж.

Филемон

Пабыл

Б. м. б. з. 60—61-ж.

Еврейлер

Пабыл

Б. м. б. з. 61-ж.

Жакып

Жакып (Исанын бир тууганы)

Б. з. 62-ж. ч.

1 Петир

Петир

Б. м. б. з. 62—64-ж.

2 Петир

Петир

Б. м. б. з. 64-ж.

1 Жакан

Элчи Жакан

Б. м. б. з. 98-ж.

2 Жакан

Элчи Жакан

Б. м. б. з. 98-ж.

3 Жакан

Элчи Жакан

Б. м. б. з. 98-ж.

Жүйүт

Жүйүт (Исанын бир тууганы)

Б. м. б. з. 65-ж.

Аян

Элчи Жакан

Б. м. б. з. 96-ж.

Көңүл бургула: айрым китептерди жазган адамдардын ысымдары жана жазылып бүткөн жылдар белгисиз. Шарттуу кыскартуулар: ч. — чейин; к. — кийин; б. м. — болжол менен.

^ 2-абз. Бул тизмеде Ыйык Китепке кирген 66 китеп Ыйык Китептин көптөгөн котормолорунда саналган тартип боюнча берилди. Ыйык Китептеги китептердин ушундай тизмеси б. з. 4-кылымында негизделген.