Мазмунун көрсөтүү

Ыйык Китептин тарыхы

Ыйык Китепти бөлүмдөргө жана аяттарга ким бөлгөн?

Ыйык Китепти бөлүү системасын эмне үчүн башкалар дароо колдошкон?

Жок кылуу аракети

Саясий, диний төбөлдөрдүн көбү адамдардын өзүнүн Ыйык Китеби болушуна, аны басып чыгарууга же которууга тыюу салышкан. Бирок алар ийгиликке жеткен эмес.

Ыйык Китепте чындык жазылганын кайдан билебиз?

Эгер Ыйык Китепти Кудай жаздырса, ал бардык китептерден айырмаланып турушу керек.

Ыйык Китеп өзгөрүлүп же бурмаланып кетти беле?

Ыйык Китеп эң байыркы китеп болсо да, анда жазылгандардын так экенине кантип ынана алабыз?

Бурмалоо аракети

Кудайдан коркпогон айрым кишилер Ыйык Китепти бурмалоого аракет кылышкан. Алар өзгөрткөн жерлер кантип билинген жана оңдолгон?