Мазмунун көрсөтүү

Ыйык Китептин кол жазмалары

Кудайдын ысмын колдонууга негиз берген байыркы кол жазма

Кудайдын ысымынын Жаңы Келишимге жазылышы керектигин тастыктаган далилдерди көргүлө.

Таштандыдан табылган табылга

Жакандын инжилинин үзүндүсү камтылган Райленд папирусу Грек Жазмаларынын үзүндүсү камтылган кол жазмалардын эң эскиси болуп саналат.

Байыркы түрмөктүн «жайылышы»

1970-жылы археологдор Израилден күйүп калган түрмөк табышкан. Адистер 3D сканеринин жардамы менен ал түрмөктү «жайышкан». Сканерлөөнүн натыйжасында эмне айкын болгон?

Чирип жок болуу коркунучу

Ыйык Китепти жазгандар жана көчүргөндөр пергаментти, папирусту колдонушкан. Ал байыркы жазмалар биздин күндөргө чейин кантип сакталып калган?

Иса пайгамбардын жашоосу тууралуу Ыйык Китепте жазылгандар чынбы?

Инжилде жазылгандар жана эң байыркы кол жазмалар жөнүндөгү фактыларды окуп көрүңүз.