Мазмунун көрсөтүү

Тозок деген эмне? Адамдар түбөлүк кыйнала турган жайбы?

Тозок деген эмне? Адамдар түбөлүк кыйнала турган жайбы?

Ыйык Китепте эмне деп айтылат?

Ыйык Китептин айрым котормолорунда адамзаттын жалпы мүрзөсүн билдирген еврейче «шеол», грекче «адис» деген сөздөр «тозок» деп которулган (Забур 16:10; Элчилер 2:27). Ошондуктан көптөгөн адамдар, ушу макаланын сүрөтүндө көрсөтүлгөндөй, өлгөндөр тозок отуна түшөт деп ишенишет. Бирок мындай окуу Ыйык Китепке таптакыр дал келбейт.

  1. Өлгөндөр эч нерсени сезбейт, ошондуктан кыйналбайт. «[Шеолдо] жумуш да, ой жүгүртүү да, билим да, акылмандык да жок» (Насаатчы 9:10).

  2. Жакшы адамдар да шеолго барат. Кудайга ишенимдүү кызмат кылган Жакып пайгамбар да, Аюп пайгамбар да шеолго барарын билген (Башталыш 37:35; Аюп 14:13).

  3. Адамдын күнөөсү үчүн тарта турган жазасы, көптөр ойлогондой, тозокто кыйналуу эмес, өлүм. «Өлгөн адам күнөөсүнөн арылат» (Римдиктер 6:7).

  4. Адамды тозок отунда түбөлүк кыйноо Кудайдын адилеттүүлүгүнө карама-каршы келет. (Мыйзам 32:4). Баарыбыздын түпкү атабыз Адам ата күнөө кетиргенде, Кудай ага: «Сен топураксың, кайра топуракка кайтасың» — деп, тек гана анын жашоосу токтой турганын айткан (Башталыш 3:19). Эгер Кудай аны тозок отунда кыйнай турган болсо, анда калп айткан болуп калмак.

  5. Адамдарды түбөлүк кыйноо Кудайдын оюна эч качан келген эмес. Кудай адамдарды тозок отунда кыйнап жазалайт деген окуу Ыйык Китептеги: «Кудай — сүйүү»,— деген сөздөргө карама-каршы келет (1 Жакан 4:8; Жеремия 7:31).