Мазмунун көрсөтүү

Кайрадан төрөлүү деген эмнени билдирет?

Кайрадан төрөлүү деген эмнени билдирет?

Ыйык Китепте эмне деп айтылат?

«Кайрадан төрөлүү» деген сөз айкашы кимдир бирөөнүн Кудай менен жаңы, өзгөчө мамиле түзгөнүнө карата айтылат (Жакан 3:3, 7). Кудай кайрадан төрөлгөндөрдү балдары катары асырап алат (Римдиктер 8:15, 16; Галатиялыктар 4:5; 1 Жакан 3:1). Кадимки асырап алынган балдардай эле, алар да Кудайдын үй-бүлөсүнө кошулганын сезишет (2 Корунттуктар 6:18).

Эмне үчүн адам кайра төрөлөт?

Иса Машаяк: «Кимде-ким кайрадан төрөлбөсө, Кудайдын Падышалыгын көрбөйт»,— деп айткан (Жакан 3:3). Кайра төрөлгөн кишиге Иса Машаяк менен бирге Кудайдын Падышалыгында бийлик жүргүзүүгө жол ачылат. Ал Падышалык асмандан бийлик жүргүзгөн өкмөт болгондуктан, Ыйык Китепте «кайра төрөлгөндөрдүн» «асманда сакталып турган» мураска ээ болушары айтылат (1 Петир 1:3, 4). Алар Машаяк менен «бирге падышалык кыларына» бекем ишенишет (2 Тиметей 2:12; 2 Корунттуктар 1:21, 22).

Адам кантип кайра төрөлөт?

Иса пайгамбар ушул тууралуу сөз кылганда кайра төрөлө тургандардын «суудан жана рухтан төрөлөрүн» айткан (Жакан 3:5). Бул алардын сууга чөмүлгөндөн кийин рухка чөмүлөрүн билдирет (Элчилер 1:5; 2:1—4).

Иса Машаяк кайра төрөлгөндөрдүн биринчиси болгон. Ал Иордан дарыясында чөмүлгөн. Андан кийин Кудай аны ыйык руху менен майлаган (же рухка чөмүлткөн). Ошентип, ал Кудайдын рухий уулу болуп кайрадан төрөлгөн жана асманга кайтып барарына үмүттөнгөн (Марк 1:9—11). Кудай аны периште кылып тирилтип, ошол үмүтүн орундаткан (Элчилер 13:33).

Кайра төрөлгөндөрдүн баары ыйык рух алганга чейин сууга чөмүлүшөт * (Элчилер 2:38, 41). Алар асманда жашай турганына үмүттөнүшөт жана буга эч шектенишпейт. Ал үмүтү Кудай аларды тирилткенде орундалат (1 Корунттуктар 15:42—49).

Кайра төрөлүү жөнүндөгү жаңылыш түшүнүк

Жаңылыш түшүнүк. Куткарылыш үчүн же Машаяктын жолдоочусу болуш үчүн адам кайра төрөлүшү керек.

Чындык. Иса Машаяктын курмандыгынын аркасында аны менен асманда бийлик жүргүзүш үчүн кайра төрөлө тургандар гана эмес, Кудайдын Падышалыгынын бийлиги астында жерде жашай тургандар да куткарылат (1 Жакан 2:1, 2; Аян 5:9, 10). Алар жер бетиндеги Бейиште түбөлүк жашашат (Забур 37:29; Матай 6:9, 10; Аян 21:1—5).

Жаңылыш түшүнүк. Кайра төрөлүштү ар бир адам өзү чечет.

Чындык. Ар бир адамдын Кудай менен ынак мамиле өрчүтүп, куткарылууга мүмкүнчүлүгү бар (1 Тиметей 2:3, 4; Жакып 4:8). Анткен менен кимдин кайра төрөлөрүн же ыйык рух менен майланарын Кудай өзү чечет. Ыйык Китептен билгенибиздей, кайра төрөлүү кимдир бирөөнүн каалоосунан, күч-аракет жумшаганынан эмес, Кудайдын эркинен көз каранды (Римдиктер 9:16). «Кайра төрөлүү» деген «жогорудан төрөлүү» деп да которулат. Бул кайра төрөлө тургандардын «жогорудан» тандаларын, башкача айтканда, аларды Кудай тандаарын билдирет (Жакан 3:3, шилтеме).

^ 9-абз. Корнелий жана анын үйүнө чогулгандар гана сууга чөмүлгөнгө чейин ыйык рух алышкан (Элчилер 10:44—48).