Мазмунун көрсөтүү

Иса пайгамбар адам болуп тирилди беле же периште болуп тирилди беле?

Иса пайгамбар адам болуп тирилди беле же периште болуп тирилди беле?

Ыйык Китепте эмне деп айтылат?

Ыйык Китепте Исанын «адам катары өлүп, кайра рух катары тирилгени» айтылат (1 Петир 3:18; Элчилер 13:34; 1 Корунттуктар 15:45; 2 Корунттуктар 5:16).

Иса пайгамбардын сөздөрүнөн ал тирилгенде денеси кадимки адамдыкындай болмок эместигин көрүүгө болот. Ал денесин бүт адамзат үчүн кун катары берерин айткан (Жакан 6:51; Матай 20:28). Эгер Иса адам болуп тирилсе, ал төлөгөн кундун баасы жоголмок. Бирок мындай болгон эмес, себеби Ыйык Китепте ал денесин кун катары «түбөлүккө» бергени айтылат (Еврейлер 9:11, 12).

Иса пайгамбар периште болуп тирилген болсо, шакирттери аны кантип көрө алышкан?

  • Периштелер адам кейпин кие алышат. Алсак, байыркы убакта периштелер адам болуп көрүнүп, адамдар менен чогуу тамактанышкан (Башталыш 18:1—8; 19:1—3). Бирок алар рухий жаратуу бойдон эле калган жана кайра эле периштеге айланып, асманга кете алышкан (Бийлер 13:15—21).

  • Тирилгенден кийин Иса, байыркы убактагы периштелерге окшоп, адам кейпин кие алган. Бирок рух катары күтүлбөгөн жерден пайда болуп, кайра жок болуп кете алган (Лука 24:31; Жакан 20:19, 26). Ал ар кандай учурда ар башка киши болуп көрүнгөндүктөн, атүгүл жакын достору да аны сүйлөгөнүнөн, кылган ишинен гана тааный алышкан (Лука 24:30, 31, 35; Жакан 20:14—16; 21:6, 7).

  • Бир жолу Иса шакирттери отурган бөлмөдө пайда болуп, Томас деген шакиртине денесиндеги жарааттарын көрсөткөн. Ал муну Томастын ишенимин бекемдеш үчүн кылган, себеби Томас анын тирилгенине шектенип жаткан болчу (Жакан 20:24—29).