Ыйык Китепте эмне деп айтылат?

Чеги менен ичүү күнөө деле эмес. Ыйык Китепте шарап Кудайдын белеги экени жана кубаныч тартуулары айтылат (Забур 104:14, 15; Насаатчы 3:13; 9:7). Ошондой эле ден соолук үчүн да пайдалуу экени жазылат (1 Тиметей 5:23).

Жерде жашап жүргөн кезинде Иса пайгамбар да шарап ичкен (Матай 26:29; Лука 7:34). Бир жолу ал үйлөнүү-үлпөт тоюнда көп сууну шарапка айландырып, жубайларга белек кылган (Жакан 2:1—10).

Ченемсиз ичүүнүн кесепеттери

Ыйык Китепте шараптын пайдалуу жактары айтылса да, ичкиликти ченемсиз ичүү жана аракечтик айыпталат. Андыктан Иса Машаяктын жолдоочусу ичкиликти чеги менен гана ичет (1 Тиметей 3:8; Тит 2:2, 3). Ыйык Китепте өтө көп ичүүнүн төмөнкүдөй кесепеттери бар экени айтылат:

Канча ичүү өтө көп ичкендикке жатат?

Эгерде адам спирт ичимдиктерин өзүнө же башкаларга зыян алып келе турганчалык деңгээлде ичсе, бул өтө көп ичкендикке жатат. Ыйык Китепке ылайык, эс-учун жоготкончо ичүү эле эмес, тунук ой жүгүртө албай, теңселип, чайпалып басканчалык, чыр-чатак салып, булдуруктап сүйлөп калганчалык ичүү да аракечтик деп эсептелет (Аюп 12:25; Забур 107:27; Накыл сөздөр 23:29, 30, 33). Атүгүл чени менен ичип жүргөндөр да «мас болуп» калышы жана анын кесепетин тартышы мүмкүн (Лука 21:34, 35).

Такыр оозго албоо

Ыйык Китепте Кудайдын кызматчылары кайсы учурларда такыр эле ичпеши керектиги айтылат:

  • Башкаларга кедерги боло турган болсо (Римдиктер 14:21).

  • Жергиликтүү мыйзамда ичкилик ичүүгө тыюу салынса (Римдиктер 13:1).

  • Ичкенде чегин билбей калса. Аракты же дагы башка спирт ичимдигин таштай албай кыйналып жүргөндөр такыр эле оозго албашы керек (Матай 5:29, 30).