Мазмунун көрсөтүү

Башкы периште Микеил деген ким?

Башкы периште Микеил деген ким?

Ыйык Китепте эмне деп айтылат?

Микеил, айрым диндерде «Ыйык Микеил», Иса Машаяктын дагы бир ысмы десек болот. Бул ысым ал жерге келгенге чейин эле жана андан кийин да колдонулган * (Даниел 10:13, 21; Жүйүт 9). Микеил ысмынын маанисине жараша жашаган. Анын ысмы «Ким Кудайдай?» дегенди билдирет. Ал Кудайдын бийлигин жактап, анын душмандары менен согушкан (Даниел 12:1; Аян 12:7).

Келгиле, Исаны эмне үчүн башкы периште Микеил деп атаганыбыз туура болорун карап көрөлү.

  • Микеил — башкы периште (Жүйүт 9). «Башкы периште» деген наам «периштелердин төрөсү» деген маанини туюнтат. Ошол наам Ыйык Китептин эки эле жеринде кездешет. Экөөндө тең жекелик санда колдонулат жана ал наамды бир эле периште алып жүрөрү айтылат. Ал аяттардын биринде Мырзабыз Исанын «өзү асмандан башкы периштенин үнү менен буйрук берери» жазылган (1 Тесалоникалыктар 4:16). «Башкы периштенин үнү» — Иса Машаяктын үнү, анткени ал — башкы периште Микеил.

  • Микеил асман аскерлерине буйрук берет. «Микеил менен анын периштелери ажыдаар менен согушушкан» (Аян 12:7). Ал рухий чөйрөдө зор бийликке ээ. Анткени ал «башкы төрөлөрдүн бири» жана «улуу төрө» деп аталат (Даниел 10:13, 21; 12:1). Дейвид Эйн деген окумуштуу которгон Жаңы Келишимде жазылгандай, «бул наам Микеилдин асман күчтөрүнүн башкаруучусу» экенин көрсөтүп турат.

    Ыйык Китепте бирөөнүн эле асмандагы периштелерден турган аскердин үстүнөн бийлиги бар экени айтылат. Ал тууралуу: «Бул асмандан кубаттуу периштелери менен келе турган Мырзабыз Исанын ачылышында болот. Ал жалындаган от ичинде келип,.. өч алат»,— делет (2 Тесалоникалыктар 1:7, 8; Матай 16:27). Иса Машаяк «асманга көтөрүлгөндөн кийин» периштелер, бийликтер, күчтөр ага баш ийген (1 Петир 3:21, 22). Кудайдын периштелердин үстүнөн бийлик кылганга эки башка башчыны, Исаны да, Микеилди да, дайындаганы акылга сыйбайт. Андыктан эки ысым тең бир эле периштеге карата айтылган деген жыйынтык чыгарганыбыз туура болот.

  • Микеил болуп көрбөгөндөй «оор мезгил келгенде» «чыгат» (Даниел 12:1). Даниел китебинде «чыгат» деген сөз өзгөчө бир иш кылууга аттанган падышага карата айтылат (Даниел 11:2—4, 21). «Кудайдын Сөзү» болгон Иса Машаяк «падышалардын Падышасы» катары Кудайдын душмандарынын баарын жеңип, анын элин куткарат (Аян 19:11—16). Ал муну «дүйнөнүн башталышынан бери болбогон... улуу алаамат» учурунда кылат (Матай 24:21, 42).

^ 3-абз. Ыйык Китепте бир эле кишиге бир нече ат коюлганы жөнүндө билдирүүлөр бар. Мисалы, Жакыптын Ысрайыл деген, Петирдин Симон деген жана Тадайдын Жүйүт деген аты болгон (Башталыш 49:1, 2; Матай 10:2, 3; Марк 3:18; Элчилер 1:13).